BAJCS - 700 éves a SZÜLŐFALUM - (1312 - 2012) Horváth Tibor

Ebben a könyvben leírom szülőfalum történetét (a kőkori leletektől kezdve, majd az első írásos említésétől, napjainkig) - sok képpel ellátva.

                                       VII. RÉSZ

 

                               EGYHÁZI  MŰEMLÉKEK

                                EGYÉBB MŰEMLÉKEK

                    A KÖZSÉG TÖBBI NAGYOBB ÉPÜLETE

 

                         

                                     

                                          


 

 

                            EGYHÁZI MŰEMLÉKEK

 

A községben több szobor és emlékmű maradt meg. A templom mellett áll egy kereszt, öntött vas korpusszal, 1926-ban a helyi hívők építették.

               templom_melletti_kereszt.jpg

                       223. A templom melletti kereszt

 

Ugyancsak a templom mellett van a Csehszlovák hadsereg 7. Zászlóalja elesett katonáinak emlékműve. Az építményt kereszt zárja és az egyházi nagybirtok hivatalnoki kara emeltette. Az emlékműre az elhúnyt katonák nevét vésték. Az emlékmű körül kovácsoltvas kerítés van.

Reil K, Kučera J, Krsek V, Brúna K, Gogel T, Laskový J, Maxa J, Stefl F, Pecha J.

      hosok_emlekmuve.jpg

 224. Emlékmű az elhúnyt csehszlovák katonák tiszteletére -      1919. 6. 23.

                                           (117)

-------------------------------------------------------------------

A Párkányba vezető út mellett útmenti kereszt áll, öntöttvas korpusszal, amelyet 1865-ben emeltek. A kereszt körül kovácsoltvas kerítés van.

                 kereszt_a_parkanyi_uton.jpg

              225. Útmenti kereszt a párkányba vezető úton

 

A temető központi keresztje rózsaszínű márványból készült, öntöttvas korpusszal. 1819-ben állították, az évszám után E. K. kezdőbetűk láthatók.

 

             a_temeto_kozponti_keresztje.jpg

                   226. A temető központi nagy keresztje

                                         (118)

------------------------------------------------------------------

ELLETŐ településen áll egy harangláb, faszerkezetes, zsindelyes sátortetővel. A haranglábban bronzharang függ, az alábbi felirattal:

         "St. Jozef Patrone S. Ecclesiae ora pro Nobis Anno 1936"

("Szent Józsefnek a szent eklézsia védőszentjének imádkozzunk  dicsőségéért 1936"). 

Szűz Mária kápolnáját 1949-ben építették az itteni hívők. Ez egyszerű, négyszögletes építmány, építészeti részletek nélkül. Belsejét Szent József és Szűz Mária szobra díszíti. A harangláb mögött található a Loures-i barlang, amelyet valószínüleg a haranglábbal együtt építettek. A kőből készült épületben a  Lourdes-i Szűz Mária szobra áll.

           

  haranglab_-_elleton.jpg          szuz_maria_kapolna_-_elleton.jpg          lourdes-i_barlang.jpg      227.Harangláb  228.Szűz Mária kápolna  229.Lourdesi barlang

 

HARASZT települéden szintén volt egy harangláb, egy harang függött benne, a ráírott felirata szerint WALSER Ferenc öntötte Pesten 1873-ban. Sajnos ez a harangláb az 1960-as években eltűnt.

 

FARKASD településen is állt egy harangláb, egy harang függött benne, amely az 1960-as években szintén eltűnt.

                                         (119)

------------------------------------------------------------------

                             EGYÉBB MŰEMLÉKEK

A Főút mellett egy dombon emelkedik ki az érsek nyári kastélyának épülete, amelyet a tiszttartók eredeti földszintes épületéből 1867 után átépítéssel és emeletráépítéssel SIMOR János bővíttetett ki.

kastely.jpg

                               230. A kastély 1868-ban

erseki_kastely-1.jpg

   231. A kastély épülete különféle átépítések után, napjainkban 2012-ben

                                       (120)

------------------------------------------------------------------

Az eredeti földszintes épület a XIX. század elejéről származott. Az érsek gyakran tartózkodott itt, mielőtt 1882-ben befejezték az esztergomi érsek palotájának építését. Később csak időnként látogatott ide hosszabb időre, főleg a nyári hónapokban. Az érseknek ebben a kastélyban saját kápolnája volt, az épület különben egyszerűen puritán módon volt berendezve. Az épület mögött gyönyörű angolpark terült el, amelyben az érsek nagyon szívesen sétált. Az épület 1945-ig szolgált az érsekségnek. Azóta különféle célokra használják (lakások, raktárak, üzlet, vendéglő), ezért többször átépítették és elvesztette eredeti külsejét. A kastély "L" alaprajzú emeletes épület. 1950-ben kibővítették a kultúrház épületével. Az emeletet a földszinttől választópárkány választja el. Az egyszerű homlokzatot téglalap alakú ablakok tagolják ablakkeretekben, a földszintet hasábrusztika tagolja. A háromtengelyes oldalszárny előtt pilléres veranda volt, üvegezett télikerttel.

Az út túloldalán a híd mögött találjuk az érseki nagybirtok intézőinek kúriáját, amelyet egy régebbi kocsmából építettek át 1867 után. Az eredeti épület a XIX. század elejéről származott. 1945 után a kúriában magánlakásokat rendeztek be. Klasszicista "L" alakú épület későbbi klasszicista módosítással a XIX. század közepéről, földszintes, kéttraktusos. A mostani átépítések elfeledik az épület eredeti formáját. Mivel az ablakok magassága változott, a szemöldökpárkányok az gyámköveken másodlagos dekoratív jelentést nyertek el, de 1970 után eltávolították őket. A homlokzatok részint falpillérekkel tagoltak, amelyek a koronapárkányt támasztják. Az eredeti nyitott pilléres folyosót, amely az udvar felőli homlokzaton volt, beüvegezték vagy befalazták. A kúria udvarát egy téglalap alapú földszintes épület egészíti ki, amely szintén a XIX. század elején épült, de a sok átépítés teljesen megváltoztatta a külsejét. Az épületben ma lakások vannak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             232.  A volt kúria épülete napjainkban, 2012-ben

                                         (121)

------------------------------------------------------------------

A kastély előtti márvány talpazaton az alábbi fölirat olvasható:

"CONSILIUM EXTO INTE JOANNE SZILARD BONORUM INSPECTORE PARVAE DOMUI MAGNUM ADJECIT JOANNES CARDINALES SIMOR ANNO MDCCCLXXVII PLANTARI COEPTUM"

("SZILÁRD JÁNOS TERVE ALAPJÁN, MELY VOLT INTÉZŐ. SZERÉNY HÁZHOZ NAGY KERTET HOZZÁKAPCSOLT, MELY MOST SIMOR JÁNOS BÍBOROSÉ. TALPAZAT ALAPÍTVA 1887-BEN").

A talpazat küldetése nem egészen ismert. Körülötte kovácsoltvas kerítés van.

romai_marvany_oszlop_2011.1.15..jpg

                                233. Márvány talpazat

A község déli részén 1885-ben SIMOR János bíbornok-hercegprímás kórházat építtetett, a költségeihez 4.000 forinttal járult hozzá. A háromárkádos bejáratú és hasábrusztikás sarokkal díszített földszintes épülethez kisebb kert tartozott. A főhomlokzaton vörös márvány emléktábla jelöli az építés idejét. 1920 után az épületet lakások céljaira használták, s bár átépítették, mindmáig megmaradt. A templom után a másik legrégebbi épület a faluban.

korhaz.jpg

                       234. A bajcsi kórház épülete 1885-ben

      simor_janos_bibornok_hercegprimas_altal_1885-ben_epittetett_haz.jpg

        235. Emléktábla a régi kórház, ma a 93-as sz. ház falán

                                         (122)

------------------------------------------------------------------

HARASZT település egyik udvarán áll egy magtár 1887-ből, melynek homlokzatait falsávok illetve választó és koronapárkány tagolja, amely vakolatlan téglából van kiképezve. Az oldalsó ormos homlokzat falfülkéjében valamikor szobor volt, nyilván Magyarország védőszenjéé. A magtár falán emléktábla hirdeti, hogy SIMOR János építtette 1887-ben.

 

haraszti_magtar2.jpg

                                  236. A haraszti magtár

emlektabla_a_haraszti_magtar_epuletenek_falan.jpg

                    237. Emléktábla a haraszti magtár falán

 

A haraszti víztorony négyszögletes karcsú építmény, melynek homlokzatait falsávok tagolják, valamint négy kerek nyílás keretekben, amelyek vakolatlan égetett téglából vannak kiképezve.

                        regi_viztorony_haraszton.jpg

                              238. Víztorony Haraszton

                                            (123)

------------------------------------------------------------------

A régi bajcsi állami gazdaság udvarán két magtár is megmaradt, melyeknek homlokzatait falsávok és kis magtárablakok tagolják. Mind a két épületet nyeregtető fedi. 1825-ben építették.

                                                                                                               az_allami_gazdasag_udvara_a_magtarral.jpg 
                            239. Az egyik bajcsi magtár
 
 
A ravatalozóház épületének a falán emléktábla hirdeti, hogy Bajcs község építtette 1989-1990-ben. 
 
 
ravatalozo_haz.jpg

                                 240. A ravatalozóház

z_halottashaz.jpg

                          241. Emléktábla a ravatalozóház falán

                                         (124)

------------------------------------------------------------------

                 A KÖZSÉG TÖBBI NAGYOBB ÉPÜLETE

 

A templom mellett található a Községháza épülete. 2006-től VIRÁG Ottó  a község polgármestere.

kozseghaza_2012-ben.jpg

                             241. A Községháza 2012-ben

 

A falu déli részén található a volt állami gazdaság igazgatóságának épülete. Az épület jelenleg nincsen kihasználva semmire. Lehet, hogy már a pusztulás sorsára jut. Pedig szép épület.

allami_birtok_03.jpg

              242. Az állami gazdaság igazgatóságának épülete

                                          (125)

------------------------------------------------------------------

4_szintes_lakasok.jpg

                    243. Négy-szintes lakások a Főtér mellett

 

A Főút mentén az érseki kastélyhoz 1950-ben épített kultúrház, ma 2012-ben sajnos lepusztult állapotban van. A beázás veszélye miatt, már sor került a tetőcserére, de ki tudja, mikor lesz teljesen felújítva.

  a_regi_kulturhaz.jpg

                           244. A kultúrház épülete 2012-ben

                                            (126)

------------------------------------------------------------------

A Főút mentén található a MARGARÉTA elnevezésű szociális otthon, ahol 40 idős és beteg ember ellátásáról gondoskodnak. A szociális otthon igazgatója TATÁR Viktor. Az otthonban minden évben megemlékeznek az idősekről, gazdag kultúr-műsorral. Az otthon nagy éttermében minden évben megrendezik a szilveszteri bált a község lakóinak részére, mivel a kultúrház jelenlegi állapota ezt nem engedi meg.

a_dolgozok_otthona.jpg

                  245. A  MARGARÉTA szociális otthon

 

Szintén a Főút mentén található a Póstahivatal épülete. 1990-ben épült.

posta_epulete.jpg

                               246. A Pósta épülete

                                          (127)

------------------------------------------------------------------

Az AGRALL cég is a Főuton épült 2011-ben. A vállalatban kombájnok, traktorok és egyébb mezőgazdasági gépek kölcsönzésével és javításával foglalkoznak. A "NEW HOLLAND társaság" vállalata.

agrall-_ceg.jpg

                              247. Az AGRALL cég

 

Az Állomás utcában található a VENDOMAT automata kávégépek javító cége. Pár évvel ezelőtt még a Poprádi MUKATES r.t - Bajcsi üzeme volt, ekkor még őrölt pörkölt kávét, cappuccinot és csokis kávét is csomagoltak itt.

vendomat_-_kave_csomagolo_uzem.jpg

248. A MUKATES, később VENDOMAT cég épülete az Állomás utcában

                                          (128)

------------------------------------------------------------------

A temető és a vasútállomás között a Temető utca végén található két magánvállalkozó cég. Az egyikben osztályozzák és préselik a műanyag flakonokat, valamint a papírt. A cég 2004-ben épült, 19 millió korona beruházással. A másik a VIREX cég, melyben palackozzák a jó minőségű bort.

 

 

 

 

 

 

      249. A papír és műanyag flakon osztályozó cég épülete

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             250. A VIREX cég épülete

                                          (129)

------------------------------------------------------------------

Folytatás a VIII. RÉSZBEN - (OLDALAK - Menü)

------------------------------------------------------------------

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Weblap látogatottság számláló:

Mai: 4
Tegnapi: 35
Heti: 72
Havi: 267
Össz.: 108 806

Látogatottság növelés
Oldal: VII. RÉSZ - EGYHÁZI MŰEMLÉKEK, EGYÉBB MŰEMLÉKEK, A KÖZSÉG NAGYOBB ÉPÜLETEI
BAJCS - 700 éves a SZÜLŐFALUM - (1312 - 2012) Horváth Tibor - © 2008 - 2024 - szulofalumbajcs.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »