BAJCS - 700 éves a SZÜLŐFALUM - (1312 - 2012) Horváth Tibor

Ebben a könyvben leírom szülőfalum történetét (a kőkori leletektől kezdve, majd az első írásos említésétől, napjainkig) - sok képpel ellátva.

                                        VI. RÉSZ

 

                                 HITÉLET - VALLÁS

                           

                   


A falu legrégebbi épülete a Keresztelő Szent János római katolikus teplom, amelyet az 1827 - 1830-as években építtetett át RUDNAY Sándor érsek BATTHYÁNY József emeletes kasélyából, amelyet 1790-ben építettek.

                         batthyany_jozsef_-_ersek.jpg

                       181. BATTHYÁNY József - esztergomi érsek

batthyany_jozsef.jpg

                                182. BATTHYÁNY érsek

                                           (97)

-------------------------------------------------------------------

batthyany_kastelya_-_vazlatrajz.jpg

  183. BATTHYÁNY érsek kastélya-1790-ben. Később átépítették templommá.

 

Téglalap alakú emeletes épület volt, melynek homlokzatait falpillérek és az emeleten falsávok tagolták. A földszinti ablakok félköríves befejezésűek voltak. A filagóriának nevezett épületben a földszinten kápolna volt, a félemeleten három kisebb szoba, az emeleten pedig egy nagy helység. Ennek a kastélynak az építésénél felhasználták az egykori pálos templom maradványait. A kastélyban lévő kápolnába járt istentiszteletre a község lakossága is. Idővel a kápolna kicsinek bizonyult, ezért RUDNAY érsek utasítására a kastélyt átépítették templommá PACKH János tervei alapján. Az eredeti épületből csak a négy külső fal maradt meg, a belső falakat lebontották, és egyenes gerendás mennyezettel fedték be. A kastély templommá való átépítését bizonyítja az épület magassága és a magasan beültetett ablakok. RUDNAY 1829 májusában rendelte el a kastély átépítését és 1830 májusában Bajcs lakossága már használta is a templomot.

                    rudnay_ersek.jpg

                           184. RUDNAY Sándor - érsek

                                            (98)

------------------------------------------------------------------

 

1872-ben az épületet SIMOR János érsek javíttatta meg. A templomot megnagyobbították, a torony is magasabb lett.

                       simor_ersek.jpg

                              185. SIMOR János - bíboros

                           pecset-biboros.gif

                       186. SIMOR János bíboros pecsétje

                                            (99)

------------------------------------------------------------------

 

      simor-cimer.gif

              187. SIMOR János bíboros címere - (vázlatrajz)

      simor_janos_biboros_cimere.jpg

                 188. BATTHYÁNY érsek címere - (festett)

                                           (100)

------------------------------------------------------------------

               simor_janos_bibornok_hercegprimas_altal_1885-ben_epittetett_haz.jpg

189. Emléktábla a Simor János által 1885. évben építtetett ház falán

        simor_janos_biboros_siremleke_az_esztergomi_bazilikaban.jpg

 190. Simor János bíboros síremléke az esztergomi bazilikában

                                         (101)

------------------------------------------------------------------

           circulares1888.gif

 191. Simor János érsek latin nyelvű liturgikus könyve 1888-ból

circulares1898.gif

               192. Vaszary Ferenc érsek könyve 1898-ból

                                         (102)

------------------------------------------------------------------

 

ritualestrigoniense.gif

                        193. A hét szentség imádása:

1/ A keresztség, 2/ A bérmálás, 3/ Az Oltári szentség, 4/ A bűnbánat szentsége, 5/ A Szent kenet szentsége, 6/ Az egyházi rend, 7/ A házasság.

      vaszary-cimer.gif

                       194. VASZARY Ferenc érsek címere

           ritualestrigoniense2.gif

       195. SCITOVSZKY János érsek latinul írt dukumentuma

                                        (103)

------------------------------------------------------------------

 A templomot a háborús pusztítás után javították, miután a Főoltár két angyalplasztikáján kívül az egész eredeti berendezés elpusztult és 1946-ban szentelte fel LAZÍK Ambróz püspök.

              a_templom_delnyugati_oldalrol_-_nyaron.jpg

    196. Keresztelő Szent János római katolikus teplom - délnyugati irányból

 

                 pogany_peter_3_.jpg

                         197. A templom - délkeleti irányból

                                            (104)

------------------------------------------------------------------

A templomot javították az 1980-as években, utoljára 2001-ben festették ki a templom belsejét. Egyhajós épület, téglalap alapú, tetőben csúcsosodik ki. A templom külső homlokzatai klasszicista stílusúak, falsávok és félköríves befejezésű ablakok tagolják őket. A torony hangnyílásain zsalugáterek vannak. A bejárat fölött rózsaszín márványtábla jelöli a templom építését és javítását, latin nyelvű felirattal.

emlektabla_a_templom_bejarata_folott.jpg

                    198. Emléktábla a bejárati ajtó fölött

A hajónak és a szentélynek egyenes mennyezete van. A szentélyben eredeti hatsávos stukkós keretben mennyezeti kép van: Prédikáció az olajfák hegyén.

             mennyezeti_kep.jpg

                          199. Prédikáció az olajfák hegyén

                                            (105)

-------------------------------------------------------------------

Az előreépített tabernákulumos Főoltáron JÉZUS KRISZTUS megkeresztelését ábrázoló függőkép van 1959-ből, egy VÍGH nevű bajcsi festőnő alkotása. Az eredeti kép a XIX. század második feléből származott, ma ismeretlen helyen van.

              a_fooltar.jpg

                                   200. Főoltár

 

A Főoltár bal felén a Lourdes-i Szűz Mária a jobb felén Szent József szobra áll.

   lourdes-i_szuz_maria.jpg      szent_jozsef.jpg

  201. Lourdes-i Szűz Mária                   202. Szent József

                                         (106)

------------------------------------------------------------------

A hajó jobb oldalán egy mellékoltáron JÉZUS legszentebb isteni szívének szobra áll.

                mellek_oltar.jpg

                          203. JÉZUS SZÍVE mellékoltár

 

A hajó bal oldalán SZŰZ MÁRIA legszentebb isteni szívének szobra áll.

                szuz_maria_szobor.jpg

           204. Szűz Mária legszentebb isteni szívének szobra

                                          (107)

------------------------------------------------------------------

További szentek szobrai a templomban:

szent_antal.jpg         szent_terez.jpg

     205. Szent ANTAL                           206. Szent TERÉZ

Az 1960.-as évekből származik a KÁLVÁRIA (KERESZTÚT) 14 állomásának képei ugyancsak a bajcsi VÍGH festőnő munkái.

      a_z_ajto_felett_a_keresztut_kepei.jpg

                                  207. A keresztút képei

                                             (108)

------------------------------------------------------------------

A hajóban függ egy régebbi kép Szent ANNA képe. A sekrestyében Szent JOHANNA képe, mindkettő a XIX. századból való.

                szent_johanna.jpg

                              208. Képek a sekrestyéből

               kep_a_sekrestyebol.jpg

                               209. Kép a sekrestyéből

                                            (109)

------------------------------------------------------------------

A templom karzatán helyezkedikel az orgona. TATTINGER Ferenc érsekújvári orgonaépítő mester gyártmánya az 1920-as évekből. Az orgonánál hosszú évekig volt kántor REDECZKY Mihály - (édesapám nagybátyja), az idén 2012-ben volt 90 éves. Ünnepi szent mise keretén belül köszöntötték őt fel! Pár éve egy fiatal tehetség: SMIDAL Péter vette át Miska bácsitól a kántorkodást, melyet nagy szeretettel folytat.

     karzat_az_orgonaval.jpg

                       210. A templom karzata az orgonával

A diadalíven egy festett fölirat olvasható, melyet mind a két oldalról egy-egy angyal tart: "ORA ET LABORA!" ("IMÁDKOZZÁL ÉS DOLGOZZÁL!").

    diadaliv.jpg

                                      211. Diadalív

                                            (110)

------------------------------------------------------------------

A toronyban három harang függ. A legnagyobb 1860-ból származik, Keresztelő Szent Jánosnak van felszentelve, BELANI Antal öntötte Pozsonyban. A többi régi harangot az I. világháborúban elkobozták katonai célokra (ágyú öntéshez). Ezért 1930-ban DOSZTÁL JAKAB cégénél két új harangot öntöttek a kisebbiket (lélekharangot) a bajcsi hívek kegyes adományaiból készítették.

            harang_szenteles_-_1930.jpg

                 212. Harangszentelés Bajcson - 1930-ban

 

A község felekezeti megoszlása az 1991-es év adatai szerint a következőképpen alakult:

A község létszáma: 1.234

Római katolikus:        947

Református:               50

Evangélikus:               27

           (ismeretlen):  210

A falu búcsúja június utolsó vasárnapjára esik, János napjára. Keresztelő Szent János, Szűz Márián kívül az egyetlen szent, akinek születésnapját is megünnepli a liturgia, méghozzá at V. század óta június 24-én, 6 hónappal JÉZUS születése előtt.

                                          (111)

------------------------------------------------------------------

 

a_regi_plebania_hivatal_epulete.jpg

                      213. A régi plébánia hivatal épülete

               a_bajcsi_plebania_hivatal_pecsetje.gif

                         214. A plébánia hivatal pecsétje

 

A község plébánosai:

1827-1841. május 16...........ADAMICS János (megbízott) 1841-1859............................MÉSZÁROS Ferenc (káplán) 1859-1868. március 23..............SIMON Ferenc (káplán) 1868    -1869...GALGÓCZI Gráciánusz (rendi káplán) 1869. febr.4- 1876.............UNGVÁRY György (megbízott) 1876. okt. 29- 1881. szept.MÉSZÁROS Sándor (plébános) 1881. szept. 25-1886. jún. 1.....GAIBL Sándor (plébános) 1886. jún. 15-1912. okt. 28.-SEYLER Károly  (plébános) 1912. dec. 23-1913. febr. 5.................TONHAISER Mihály 1913. márc. 3-1937 febr. 21.....................KULTSÁR Imre 1937. márc. 26-1943. aug. 15..........NEUBER František 1943. szept. 26-1943. okt. 24.........................BOZÓ Gyula 1943. okt. 30-1951.jún. 29........................ RIPPER István 1951.okt.20-1952.aug.2.RABLÁNSZKYSzilveszter(Perbete)

1952.szept.20-1957.okt.19..........................SZABÓ István 1957. okt. 26- 1959. okt. 24....... KOSZTÁK Pál (Piarista) 1959.nov.14-1959.dec.12...Dr.MARKWARTGábor(Perbete) 1959. dec. 13- 1965. szept.4.     BUDAY Károly (plébános) 1965. szept. 24- 1973. jan. 2.......KUBIK Antal (plébános) 1973. máj. 16- 1974. jún. 3................SEDLÁK János 1974.szept.21-1993.márc.14....    KORECEK Oto(Újgyalla)  1993.márc.15-2006.jún.25......MRKVA František(Újgyalla)  2006. júl.2- 2010. június........DURCO Stefan (Érsekújvár) 2010. júl. - ONDÁS Vladimir...- Gelnica-ról származik (Ógyallai káplán).

                                         (112)

------------------------------------------------------------------

szentmise_a_templomban.jpg

                        201. Ünnepi Szentmise a templomban

enekkar_a_templomban.jpg

            215. Énekkar közreműködése az Ünnepi  Szentmisén

                                            (113)

------------------------------------------------------------------

cimer_es_pecset_szenteles_a_templomban_-_2002._november_10-en..jpg

216. A püspök megszenteli a falu címerét, zászlaját és pecsétjét 

toth_domonkos_puspok_a_bermalason.jpg

217. Bérmálkozás - Szentmise, TÓTH DOMONKOS nagyszombati püspökkel

                                            (114)

------------------------------------------------------------------

        a_templom_belseje.jpg

                                  218. A templom belseje

 

            templom.jpg

                            219. A templom keleti oldalról

                                             (115)

------------------------------------------------------------------

bajcs-romai_kat._templom_-2010.11.15..jpg

                220. A bajcsi katolikus templom - északi oldala

a_templom_-_deli_oldalrol.jpg

                      221. A templom déli oldala - télen

a_templom_delnyugati_oldalrol_-_telen.jpg

                   222. A templom délnyugati irányból - télen

                                           (116)

------------------------------------------------------------------

(Folytatás a VII. részben OLDALAK-Menü)

------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Weblap látogatottság számláló:

Mai: 10
Tegnapi: 15
Heti: 10
Havi: 208
Össz.: 109 201

Látogatottság növelés
Oldal: VI. RÉSZ - HITÉLET, VALLÁS
BAJCS - 700 éves a SZÜLŐFALUM - (1312 - 2012) Horváth Tibor - © 2008 - 2024 - szulofalumbajcs.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »