BAJCS - 700 éves a SZÜLŐFALUM - (1312 - 2012) Horváth Tibor

Ebben a könyvben leírom szülőfalum történetét (a kőkori leletektől kezdve, majd az első írásos említésétől, napjainkig) - sok képpel ellátva.

 

 

 

                 
                                     IV. RÉSZ

                                         ISKOLÁK 

                                 SPORT- (1. fejezet)

                                   

------------------------------------------------------------------------------------

                                         ISKOLÁK

                                         BAJCS

 

Minden község fontos építménye az iskola, amely a lakosság körében a műveltséget és kultúrát terjeszti. A bajcsi iskolát 1846 előtt alapították, egyosztályos volt és itt kapott helyet a tanító lakása is. Az első tanító PAULOVICS József volt, az 1827-1840-es években tevékenykedett a községben. Az iskola téglából rakott és zsindellyel fedett épület, melynek nyugati oldalán a felirat: "Római Katholikus Iskola". A tanterem minden szügséges taneszközzel felvan szerelve. Van ezenkívül testgyakorló tér szerekkel és faiskola is. Az iskola fenntartója az ország herczegprímása. Ebben az iskolában tanítottak: PAULOVICS József (1827-1840), LOVÁSZ Bonaventúra (1841-1865), ZÓRÁD Ferencz (1869-1872), FARKAS Ede (1872-1876), SZENTGYÖRGYI Béla (1876-1882), SÜMEGH Géza (1882-1895), FEKETE Rezső (1895-től). Ezen kántortanítóknak mellékfoglalkozása a postamesterség, melyért 260,- Frt tiszteletdíj jár. A kántortanítói fizetés 332,- Frt 8 kr. Az iskolaszék elnöke SEYLER Károly plébános.

a_regi_szlovak_iskola.jpg

    131. Az első iskola épülete - később a szlovák nyelvű alapiskola - (1979-ig).

szlovak_nyelvu_iskola.jpg

                    132.  Szlovák-nyelvű alapiskola tanulói

                                           (67)

-------------------------------------------------------------------

   a_regi_magyar_alapiskola_epulete.jpg

                      133.  A magyar nyelvű alapiskola épülete

nepiskola_bajcs_-_1954.jpg

                      134. Nemzeti iskola - Bajcs 1954-55

                                          (68)

-------------------------------------------------------------------

Az 1960-as évektől LENGYEL Tibor tanított a magyar nyelvű alapiskolában. Összevont osztályok voltak, majd  1972-szeptember 1-től OLÁH Györgyné volt a III. és V. osztály - osztályfőnöke. Ebben az időben színjátszó csoportja is volt az iskolának!

magyar_iskola_-bajcs_-_1972.jpg

135. A magyar nyelvű alapiskola tanulói: LENGYEL Tibor - osztályfőnök,

4. sor (balról jobbra): Czuczor Ottó, Molnár György, Kiss Nándor, Vicena Imre(+), Kmetyó Szilvia, Gyurcsovics Mária.

3. sor: Gódor László, Tapolcsányi Károly, Zakar Péter, Kopačka Stanislav, Asztalos Imre.

2. sor: Hajdú Vilmos, Horváth Tibor - (a honlap szerkesztője), Lengyel Ottó, Zakar József, Kosztolányi Rozália, Horváth Zsuzsanna, Vicena Magdolna, Hajdú Mátyás.

1. sor: Asztalos László, Brath Ivett, Kopačka Mária(+), Sládek Mihály, Sládek Katalin, Mátyás István, Brath Mária, Horváth Márta, Bolemant Lilla, Lengyel Szilvia.

                                            (69)

------------------------------------------------------------------

  szinjatszo_csoport_a_magyar_tannyelvu_alapiskolaban_-_1972.jpg

  136. Az iskola színjátszó csoportja 1972-ben, LENGYEL Tibor és OLÁH Györgyné vezetésével.

                                            (70)

 

bajcsi_gyermekek_az_iskolabol_hazafele.jpg

           137. Bajcsi gyermekek az iskolából hazafelé - 1976

                                            (71)

------------------------------------------------------------------

 

                   BAJCS - FARKASD(puszta)

Farkasdon az iskolát 1865-ben építették, midőn SCITOVSZKY János bíboros elrendelte, hogy minden népesebb pusztáján iskola állíttassék. Ez alkalommal megállapíttatott a tanítói fizetés is. A Farkasd pusztai vegyes alelemi tanodába - mely az örök emlékezetű, s halhatatlan főpap, Főmagasságú, s Főtisztelendő nagykéri Scitovszky János bíbornok, hercegprímás Kegyelmes Urunk, kegyes rendelete folytán 1865-ik évben alakult, s ahol ugyanazon év october 1-én a tanítás Isten Ő szent Felsége nevében meg is kezdetett járó fiú és leány gyermekeknek betű szerénti névsorozata, életkoruk, szülőik lakása, ugy állapotjuk feljegyzése, időszakonként némi észrevételek kíséretében is.

                                                                 

                                                   VISZOLAY István tanító

farkasd-osztalykonyv.jpg

                    138. A Farkasd (pusztai) isklakönyv első oldala

 

A régi iskola helyett egy dombtetőn új épült, melynek falai kőből vannak, a tetőszerkezete náddal van fedve. Itt tanítottak: VISZOLAY István (1865-1867), KOVÁCS Miklós (1867-1870), MISÁK Ferenc 1870-től.

A tanítói fizetés: 347 frt. 75kr. Az iskolának elnöke SEYLER Károly, bajcsi plébános.

farkasd-iskolakonyv2.jpg

                      139. Részlet az iskolakönyv naplójából

 

Az 1871-i iskolai évben járó fiú és lány gyermekek névsorozata:

Fiúk:

Vezeték és keresztnév Életkor Azatya neve és állapota megj.

1.Ember Mihály        16     Atyja nincs, anyja neveli    Szorgalmas

2.Tarics Mihály         15      öregbéres a farkasdi pusztán

3.Tarics Ferencz       10      béres a farkasdi pusztán

4.Lósy Sándor         8     Károly, uradalmi ispány      Szorgalmas

5.Halász Ferencz     11     atyja nincs, anyja neveli

6.Mészáros Ferencz  7                                            Szorgalmas

7.Tarics János          9      János, öregbéres a farkasdi pusztán

8.Kiss István           9      József, béres a farkasdi pusztán

9.Tarics Sándor        7     József, béres

10.Ripp József         8     János, öreg juhász a farkasdi pusztán

11.Ripp Ignác          7     János, öreg juhász a farkasdi pusztán

12.Szvitek József    12    Kisbojtár a farkasdi pusztán 

 

Lányok:

1.Lósy Gizella         11     uradalmi ispány         Mindenből jeles

2.Lósy Ilonka          9     uradalmi ispány

3.Ivicsics Julianna    12    béres a farkasdi pusztán

4.Palík Katalin          9     juhász bojtár a farkasdi pusztán

5.Mészáros Julianna 9     János, béres a farkasdi pusztán

6.Tarics Erzsébet     10   János, öreg béres

7.Ivicsics Rozália       8     béres a farkasdi pusztán

8.Lehóczky Julianna  6   Márton, juhász gazda a farkasdi pusztán

9.Czoher Mária          7   

10.Tarics Rozália        5    János, öreg béres a farkasdi pusztán

 

                          (72)                         ------------------------------------------------------------------

 

             farkasd-iskolakonyv1.jpg

        140. Farkasd (pusztai) iskola könyv egyik lapja 1870-ből

 

    "Nil temere, nil timide:                    "Sem elhamarkodva, Sed omnia consílio ac virtute!"                       semfélénken:

   (Stephanus Viszolay)                                    de örökké,

                                                                       tanácskozva

                                                                                                                                          bátorsággal!"

                                                         (Viszolay István)                                   

                                             (73)

------------------------------------------------------------------                     

A legtöbb gyermek 27 fiú és 27 leány az 1891/92-es iskolai évben járt ebbe az iskolába.

Fiúk:

1. Bachorecz Sándor    10. Halász Alajos         19. Misák Ferencz

2. Cserepes Mihály       11. Horváth Ferencz     20. Szvitek János

3. Csengel András       12. Horváth János        21. Tarics István

4. Csengel Ferencz      13. Ivicsics Sándor       22. Tarics Mihály

5. Dobcsányi Alajos     14. Jezső Lőrincz         23. Török István

6. Ficza János             15. Kelemen Mihály       24. Uzsák István

7. Halász József       16. Lehóczky Alajos     25. Zalezsák Márton

8. Halász Sándor      17. Molnár István        26. Zalezsák András

9. Halász Mihály           18. Molnár András      27. Zsigó József

 

Lányok:

1. Ember Mária            10. Krajinka Júlia          19. Tarics Julianna

2. Ember Julianna        11. Kelemen Rozália      20. Tarics Mária

3. Ficza Mária              12. Kelemen Julianna     21. Tarics Mária

4. Fabó Ágnes           13. Kosztolányi Anna     22. Uzsák Julianna

5. Horváth Erzsébet  14. Molnár Teréz          23. Vaszlavik Katalin

6. Halász Teréz          15. Majjer Julianna        24. Vaszlavik Mária

7.Halász Julianna       16. Sztruhár Mária        25. Zalezsák Mária

8. Janík Katalin          17. Polozsányi Rozália   26. Zsigó Borbálya

9. Jezsó Katalin          18. Török Mária            27. Zsigó Julianna

                                            (74)

------------------------------------------------------------------

vlkanovo01.jpg

          141. Farkasdi gyermekek rajzai                                                 

              

vlkanovo02.jpg

                              142. Farkasdi gyermekek rajzai

                                           (75)

------------------------------------------------------------------

                              BAJCS - HARASZT

(KISHARASZT,KÍGYÓSHARASZT,MIHÁLYVÁR(puszta) 

Haraszton az iskolát 1894-ben VASZARY Kolos hercegprímás építtette. Felszentelve 1894. október 20-án dr. KOMLÓSSY Ferencz prépost-kanonok, esztergomi főegyházmegyei főtanfelügyelő, FOLKUSHÁZY Sándor tótmegyeri esperes-plébános és SEYLER Károly bajcsi plébános urak segédlete mellett. Az iskola épületben van a tanítónak 2 szoba, 1 zárt konyha, 1 világos tágas terem, 1 nyitott és egy zárt folyosóval. A tanterem teljesen fel van szerelve. Itt tanított: SZERENCSIK Vince. Fizetése 365 frt. 50 kr. Az iskolaszék elnöke SEYLER Károly, bajcsi plébános. 1976 után a tanítás ebben az iskolában megszűnt.

           haraszt.jpg    viztorony_-_haraszt.jpg    lakasok_haraszton.jpg

                                  143. Képek Harasztról

                                            (76)

-------------------------------------------------------------------

                       BAJCS - ELLETŐ

Ellető településen a XX. század 40-es éveiben az intéző házának egy részében rendeztek be magyar iskolát. 1976 után a tanítás itt is megszúnt. Utolsó tanítója FORGÁCS Gyula volt.

 

elleto_-_iskola.jpg

                             144. Az Elletei iskola épülete

                                                (77)

---------------------------------------------------------------------------------

elleto003.jpg

                      145. Csoportkép az iskolából (1952/53)

 

elleto004.jpg

                146. Csoportkép az iskolából - 1953/54

                                           (78)

------------------------------------------------------------------

elleto007.jpg

                           147. Csoportkép az iskolából

 

tanulas_az_elletei_iskolaban.jpg

                           147. Tanítás az Elletei iskolában

                                             (79)

------------------------------------------------------------------

                 MEZŐGAZDASÁGI KÖZÉPISKOLA - BAJCS

Az Állami Gazdaság megalakulása után (1948) létrehoztak a községben egy mezőgazdasági középiskolát.

inasiskola.jpg

                                148. A Középiskola épülete

brigad_munka_a_mezogazdasagi_kozep_iskola_udvaran.jpg

                             149. A diákok brigádoznak

                                            (80)

------------------------------------------------------------------

 

                       SPORT (1. fejezet)

 

                        bajc.jpg

                    150. A futballcsapat hivatalos címere

 

A bajcsi futball csapatot 1929-ben alapították. A falu észak-nyugati részén, a termálfürdő mögött helyezkedik el a futballpálya. Északi szélén fedett lelátó épült, a déli részén pedig öltözők, szociális és mellékhelységek. Az egész stadiont fák övezik körül, a Zsitva folyó és a Perbetei patak között terül el. Az 1970-es években a komáromi járás legszebb stadionjai közé tartozott. A Sportegyesületet az Állami Gazdaság nagymértékben támogatta. Hivatalos neve: Telovýchovná Jednota - štátny majetok národný podnik - DYNAMO Bajč (A bajcsi állami gazdaság nemzeti vállalatának Sportegyesülete - DYNAMO Bajcs).

 

z_a_jarasi_focibajnoksag_gyoztes_csapata_-_dynamo_bajcs_-_1961-1962.jpg

  151. A komáromi járás bajnok csapata az 1961/62-es évben a

                                DYNAMO BAJCS lett.

                                           (81)

------------------------------------------------------------------

futball-merkozes.jpg

                        152. Az egyik mérkőzés pillanata

a_bajcsi_arany-csapat.jpg

                          153. A bajcsi DYNAMO csapata

A labdarúgók legeredményesebb évei az 1970-es és 1980-as évek voltak, amikor a nyugat szlovákiai kerületi bajnokság I. B osztályában a keleti csoportban játszottak. Abban az időben ide tartoztak a komáromi, érsekújvári és lévai járás futtball csapatai, váltakozva többek között: Gúta-(Kolárovo), Marcelháza-(Marcelová), Perbete-(Pribeta), Naszvad-(Nesvady), Újgyalla-(Dulovce), Bátorkeszi-(Vojnice), Őrsújfalu-(Nová Stráž), Érsekújvári Renokov-(Renokov Nové Zámky), Párkány B-(štúrovo B), Kürt-(Strekov), Nagykér-(Milanovce), Bánkeszi-(Bánov), Nagysurány-(šurany), Köbölkút-(Gbelce), Udvard-(Dvory nad žitavou), Tardoskedd-(Tvrdošovce), Csúz-(Dubník), Rybník, Kmeťovo.

Léva B-(Levice B), Zselíz-(želiezovce), Palást-(Plášťovce), Óbars-(Starý Tekov), Sáró-(šárovce), Tolmács-(Tlmače), Kozárovce, Oroszka-(Pohronský Ruskov).

A csapat szerepelt a nyugat szlovákiai kerületi bajnokság I. A osztályában is, az északkeleti csoportban, ez ma a IV. Liga. Többek között a következő csapatokkal küzdöttek bajnoki pontokért:

Ógyalla-(Hurbanovo), Bošany, Chynorany, Rybany, Veľké Ripňany, Preseľany, Solčany, Zbehy, Koniarovce, stb.

                                         (82)

------------------------------------------------------------------

bajcs_-_tardoskedd_3-0_1959-1960.jpg

154. DYNAMO Bajcs - SOKOL Tardoskedd, bajnoki mérkőzés (1959-1960)

futball-merkozes_pillanata.jpg

  155. Pillanat felvétel a  Bajcs - Tardoskedd, 3:0 mérkőzésről (1959-1960)

                                             (83)

------------------------------------------------------------------

a_regi_jo_csapat.jpg

                             156. A híres, jó csapat

Edző: SERES E.

Játékosok: Kardos J, Belany J, Blaskovics K, Stefánik M, Mihalik I, Budík, Patyi, Parma, Cervenka, Gál, Bazsó, Psenák O, Nagy G, Dočkala, Kisszucsán.

                                          (84)

------------------------------------------------------------------

a_regi_csapat.jpg

                                 157. A régi jó csapat

 

a_lelato_-_regen.jpg

          158. Valamikor így nézett ki eredeti formájában a lelátó

                                            (85)

------------------------------------------------------------------

az_arany_csapat-2.jpg

                               159. Az "ARANYCSAPAT"

A csapat edzője HRABOVSZKY György isvolt, aki sajnos, fiatal korában, váratlanul elhúnyt.

 

1979. június 27-én, a DYNAMO BAJCS, barátságos mérkőzésre hívta meg az I. Ligában játszó SPARTAK TRNAVA - (NAGYSZOMBAT) futball csapatát. A mérkőzés végeredménye: BAJCS - TRNAVA 3:6

1979._jun._27_bajcs_-_trnava_3-6.jpg

   160. A bajcsi és a nagyszombati játékosok, a mérkőzés előtti pillanatok.

 DYNAMO BAJCS: KISSZUCSÁN V., HALASI V., HRABOVSZKY J., KÁPLÓCZKY M., HORVÁTH I., URBANEK J., NAGY G., MIHALIK I., HORVÁTH T., HALÁSZ I., KISS N.

SPARTAK TRNAVA: KEKETI, CERESNÍK, MEGGYES, MARTINÁK, BIELIK, BADURA, DIAN, BREZINA, ZVARÍK, MACUCH.

                                           (86)

------------------------------------------------------------------

tj_dynamo_bajcs_foci_csapat.jpg

                 161. A DYNAMO BAJCS - futball csapat

Figyelemre méltó néhány otthoni és idegen pályán elért bajnoki mérkőzések eredményei:

Bajcs - Bátorkeszi     5:0             Bátorkeszi - Bajcs          1:3

Bajcs - Palást           3:0              Köbölkút - Bajcs            1:3

Bajcs - Kürt            6:0               Perbete - Bajcs               0:3

Bajcs - Perbete        6:0               Kürt - Bajcs                   4:5

Bajcs - Tolmács B     8:0               Nagykér - Bajcs             1:3

Bajcs - Marcelháza    5:3              Dunamocs - Bajcs           0:4

Bajcs - Naszvad       4:2               Martos - Bajcs                0:2

 

                                           (87)

------------------------------------------------------------------

bajnoki_merkozes_kezdese.jpg

                     162. Az egyik bajnoki mérkőzés kezdete

focistak_-_kirandulason.jpg

                      163. Kiránduláson a bajcsi labdarúgók

                                            (88)

------------------------------------------------------------------

A DYNAMO BAJCS sportegyesületnek volt ifjúsági csapata is, melyek edzője HRABOVSZKY János volt.

fiatalok_futball_csapata.jpg

                                 164. A fiatalok csapata

Egy alkalommal a bajcsi fiatalok 16:0-ra nyertek a hetényi fiúk ellen!

ifjusagi_futball_csapat.jpg

                     165. A DYNAMO BAJCS ifjúsági csapata

 

ifi-foci_csapat.jpg

                            166. A bajcsi fiatalok csapata

                                           (89)

------------------------------------------------------------------

Folytatás az V. Részben - (OLDALAK- Menü)

------------------------------------------------------------------

 Weblap látogatottság számláló:

Mai: 8
Tegnapi: 15
Heti: 8
Havi: 206
Össz.: 109 199

Látogatottság növelés
Oldal: IV. RÉSZ - ISKOLÁK, SPORT (1.fejezet)
BAJCS - 700 éves a SZÜLŐFALUM - (1312 - 2012) Horváth Tibor - © 2008 - 2024 - szulofalumbajcs.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »